Sadržaj kolegija Automatika i održavanje grafičkih strojeva

 

 

 

Cilj kolegija:

 

Upoznati studente s automatizacijom u grafičkim poduzećima. Pripremiti ih da stručno mogu djelovati, tj. odlučivati, kod održavanja strojnog parka.

 

Način polaganja ispita:

  

 

Preko 2 kolokvija.

Uvjet za polaganje ispita preko kolokvija su predane zadaće i redovitost na nastavi (preko 80%).

Prvi kolokvij je pismeni i održava se do 01.12. tekuće godine.

Drugi kolokvij održava se na kraju semestra, ima pismeni i usmeni dio. Na drugom kolokviju formira se ukupna ocjena iz kolegija.

Nakon položenih kolokvija student prijavljuje ispit preko studomata i predaje indeks za upis ocjene.

 

Ako student nije položio ispit preko kolokvija polaže na ispitnim rokovima.

Uvjet za izlazak na ispit je redovitost na nastavi (preko 80%).

Ako student nije bio redovit na nastavi, u zakazanim terminima (objavljenima na Merlinu) može predati zaostale zadaće i kolokvirati ih (na taj način dokazuje da je nastavu nadoknadio).

Nakon toga može pristupiti ispitu.

 

 


Kompetencije koje se stječu:Kolegijem Automatika i održavanje grafičkih strojeva stječu se temeljna znanja iz područja automatike i održavanja grafičkih strojeva, osposobljenost za samostalan rad u struci, kao i mogućnost nastavak studiranja na diplomskom studiju. Stječu se znanja i vještine koje omogućavaju obavljanje stručnih poslova i osposobljenost za neposredno uključivanje u radni proces tiskare, te osposobljenost za stručnu komunikaciju vezanu za problematiku automatiziranih procesa i kvalitetnog i optimalnog održavanja strojnog parka.ŽELJENI ISHODI UČENJA

Uspješan student bi trebao moći:

Prepoznati stupanj automatičnosti grafičkog stroja.
Pravilno koristiti mogućnosti programa za automatsku korekciju tijekom proizvodnje
Predložiti optimalan model automatizacije strojnog parka tiskare.
Analizirati različite pristupe održavanja proizvodnje te primijeniti odgovarajuće zbog njihove prednosti.
Učinkovito komunicirati na konkretnim slučajevima provođenja automatizacije sa stručnjacima drugih struka.


Literatura:

 

 

 

 

Powered by Website Baker