Sadržaj kolegija Grafički strojevi 1

 

 

 • Definicije, podjele, strukturna analiza, izvedbe, primjene mehanizama i elemenata strojeva.
 • Zglobni četverokut: konstrukcija, uvjeti gibljivosti, analiza dijagrama brzina, primjena kod grafičkih strojeva.
 • Kulisni mehanizam: konstrukcija, uvjeti gibljivosti, analiza dijagrama brzina, primjena kod grafičkih strojeva.
 • Krivuljni mehanizam: konstrukcija, uvjeti gibljivosti, analiza dijagrama brzina, primjena kod grafičkih strojeva.
 • Zaporni mehanizam: konstrukcija, uvjeti gibljivosti, analiza dijagrama brzina, primjena kod grafičkih strojeva.
 • Mehanizam s malteškim križem: konstrukcija, uvjeti gibljivosti, analiza dijagrama brzina, primjena kod grafičkih strojeva.
 • Ekscentarski mehanizam: konstrukcija, uvjeti gibljivosti, analiza dijagrama brzina, primjena kod grafičkih strojeva.
 • definicija tiska, definicija stroja, black box, sustav čovjek/stroj, tokovi informacija u sustavu čovjek/tiskarski stroj, funkcionalna struktura tiskarskog stroja, pregled povijesnog razvoja tiskarskih strojeva prema kombinacijama tehnologije tiska i načina ostvarivanja pritiska.
 • Osnovni sklopovi i dijelovi tiskarskog stroja.
 • Tiskovne jedinice - strukture i vrste tiskarskih strojeva prema načinu i tehnici tiska i prema vrsti tiskovne podloge - zaklopni strojevi - brzotisni strojevi - rotacijski knjigotiskarski strojevi - rotacijski strojevi za fleksografski tisak - ofsetni strojevi.
 • Zaklopni strojevi - principjelne sheme sustava tiskovnih jedinica Liberty, Gordon, Boston, Gally, Heidelberg GT, poluautomatski zaklopni strojevi Boston sustava, prednosti i mane zaklopnih strojeva.
 • Rotacijski knjigotiskarski strojevi - tiskovni i temeljni valjak, jednobojne tiskovne jedinice(1+0), tiskovne jedinice za jednobojni obostrani tisak (1+1), dvobojne tiskovne jedinice (2+0), tiskovna jedinica za obostrani dvobojni tisak (2+2), tiskovna jedinica za četiri boje jednostrano (4+0), pričvršćenje navlake na tiskovni cilindar.
 • Rotacijski strojevi za fleksografski tisak - princijelne sheme fleksotiskarskog rotacijskog strojeva s horizontalnim i vertikalnim vođenjem trake, fleksotiskarskog rotacijskog stroja sa satelitskom tiskovnom jedinicom.
 • Ofsetni strojevi - pogoni valjaka, regulacija njihova osnog razmaka - osnovni sklopovi tiskovnih jedinica: temeljni, ofsetni i tiskovni cilindri, ležajevi, zupčanici.
 • Njihajni sustavi za ubrzavanje arka na brzinu temeljnog cilindra.
 • Okretajni sustavi za ubrzavanje arka na brzinu temeljnog cilindra.
 • Utjecajni konstruktivni parametri tiskovne jedinice na kvalitetu tiska.
 • Jedinice za bojenje (vlaženje) - sustavi s dugim i kratkim putem boje - sustavi s prekidnim odnosno neprekidnim dotokom boje - principi regulacije količine i zonske raspodjele boje - uređaji za regulaciju na daljinu - uređaji za bojenje na strojevima prikazanim ranije.
 • Jedinice za transport tiskovne podloge - sustavi za ulaganje/izlaganje araka kod strojeva plošnog - sklopovi nosača kotura papira kod rotacija - sustavi vođenja araka/traka između tiskovnih jedinica.
 • Jedinice za transport tiskovne podloge - uređaji za izlaganje kod rotacijskih tiskarskih strojeva (uzdužno i poprečno rezanje, uzdužno i poprečno savijanje - principi sabiranja traka - izlaganje primjeraka novina) - uređaji za izlaganje trake tiskovne podloge ponovnim namatanjem.
 • Principi rada strojeva nekonvencionalnog tiska – stroj za digitalni tisak.
 • Strojevi za sitotisak i strojevi za tamponski tisak.
 • Zaključna razmatranja – usporedba kvalitete, kvantitete različitih proizvođača strojeva.

 

 

Cilj kolegija:

 

Upoznati studente s tiskarskim strojevima. Mehanizmima koji ih pogone, sklopovima i dijelovima.

 

 

 

Način polaganja ispita:

 

 

 

 

 

Preko 2 kolokvija.

Uvjet za polaganje ispita preko kolokvija su predane zadaće i redovitost na nastavi (preko 80%).

Prvi kolokvij je pismeni i održava se do 01.12. tekuće godine.

Drugi kolokvij održava se na kraju semestra, ima pismeni i usmeni dio. Na drugom kolokviju formira se ukupna ocjena iz kolegija.

Nakon položenih kolokvija student prijavljuje ispit preko studomata i predaje indeks za upis ocjene.

 

Ako student nije položio ispit preko kolokvija polaže na ispitnim rokovima.

Uvjet za izlazak na ispit je redovitost na nastavi (preko 80%).

Ako student nije bio redovit na nastavi, u zakazanim terminima (objavljenima na Merlinu) može predati zaostale zadaće i kolokvirati ih (na taj način dokazuje da je nastavu nadoknadio).

Nakon toga može pristupiti ispitu.

 


Kompetencije koje se stječu:
Kolegijem Grafički strojevi 1 stječu se temeljna znanja iz područja strojeva za tisak, osposobljenost za samostalan rad u struci, kao i mogućnost nastavak studiranja na diplomskom studiju. Stječu se znanja i vještine koje omogućavaju obavljanje stručnih poslova i osposobljenost za neposredno uključivanje u radni proces u području strojeva za tisak, te osposobljenost za stručnu komunikaciju vezanu za tehnološku problematiku u pogonu tiska.ŽELJENI ISHODI UČENJA

Uspješan student bi trebao moći:

Prepoznati strojne dijelove strojeva za tisak.
Pravilno koristiti montažne crteže strojeva za tisak.
Kontrolirati pogonske mehanizme strojeva za tisak.
Predložiti korekcije modernizacije strojnog parka tiska sa ciljem poboljšanja rezultata implementacije.
Analizirati različite pristupe u proizvodnji tiskovina pri segmentaciji proizvoda i njihovih prednosti.
Objasniti pojedine elemente i učinkovito komunicirati na konkretnim slučajevima problematičnog rada tiskarskog stroja.


Literatura:

 

 •  K. Helmut, ¨Handbook of Print Media - Technologies and production methods¨, Springer, 2001.
 •  G. Marošević, Tiskarski strojevi, VGŠ, Zagreb, 1986, reprint
 •  W. Walenski, ¨Der Rollen offset druck¨, Fach Schriften Verlag, 1995.
 •  G. Marošević, Ofsetni strojevi za tisak araka, skripta s tečaja, «Slobodna Dalmacija», Split, 1988.
 •  G. Marošević, Strojevi za fleksografski tisak, skripta s tečaja, «Papirkonfekcija», Krško, 1990.
 •  S. Bolanča, Glavne tehnike tiska, Acta Graphica, Zagreb, 1997.
 • S. Bolanča, Suvremeni ofsetni tisak, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

 

Powered by Website Baker