Sadržaj kolegija Grafički strojevi 2

 

 

 

Cilj kolegija:

 

Upoznati studente s razvitkom grafičkih doradnih strojeva, sa strukturom modernih doradnih strojeva, njihovih sustava i podsustava.

 

Način polaganja ispita:

 

Preko 2 kolokvija koji se održavaju tijekom semestra ili pismenim i usmenim dokazivanjem znanja na mjesečnim rokovima.

Uvjet za polaganje ispita preko kolokvija je predan seminar i redovitost na nastavi.

Redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi i dobro urađen seminar čine 20% ocjene, a kolokviji 80% ocjene.

Prvi kolokvij održava se do 15.04. tekuće godine.

 


Kompetencije koje se stječu:
Kolegijem Grafički strojevi 2 stječu se temeljna znanja iz područja strojeva za doradne procese, osposobljenost za samostalan rad u struci, kao i mogućnost nastavak studiranja na diplomskom studiju. Stječu se znanja i vještine koje omogućavaju obavljanje stručnih poslova i osposobljenost za neposredno uključivanje u radni proces u području grafičke dorade, te osposobljenost za stručnu komunikaciju vezanu za tehnološku problematiku u pogonu dorade.ŽELJENI ISHODI UČENJA

Uspješan student bi trebao moći:

Prepoznati strojne dijelove strojeva u doradnim procesima.
Pravilno koristiti montažne crteže strojeva u doradnim procesima.
Kontrolirati pogonske mehanizme strojeva u doradnim procesima.
Predložiti korekcije modernizacije strojnog parka doradnih procesa sa ciljem poboljšanja rezultata implementacije.
Analizirati različite pristupe doradne proizvodnje pri segmentaciji proizvoda i njihovih prednosti.
Objasniti pojedine elemente i učinkovito komunicirati na konkretnim slučajevima problematičnog rada doradnih strojeva.


Literatura:

 

Powered by Website Baker