Sadržaj kolegija Reinžinjering u grafičkoj proizvodnji

 

 

 

 

Cilj kolegija:

 

Upoznati studente s dinamičkim procesima u grafičkim poduzećima. Pripremiti ih da stručno mogu djelovati, tj. Odlučivati, kod reorganizacije strojnog parka. Stjecanje saznanja o mogućnostima u svim segmentima grafičke proizvodnje te o unapređenju iste novim strojevima.

 

Način polaganja ispita:

 

Preko 2 kolokvija koji se održavaju tijekom semestra ili pismenim i usmenim dokazivanjem znanja na mjesečnim rokovima.

Uvjet za polaganje ispita preko kolokvija je predan seminar i redovitost na nastavi.

Redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi i dobro urađen seminar čine 20% ocjene, a kolokviji 80% ocjene.

Prvi kolokvij održava se do 15.04. tekuće godine.Kompetencije koje se stječu:
Kolegijem Reinženjering u grafičkoj proizvodnji stječe se osobljenost za razvoj i projektiranje složenih sustava u području grafičkih tehnologija te osposobljenost za obavljanje složenih inženjerskih poslova reinženjeringa i sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu.


ŽELJENI ISHODI UČENJA
Uspješan student bi trebao moći:
Prepoznati potrebu za reinženjeringom u grafičkoj proizvodnji.
Analizirati različite pristupe reinženjeringa
Predložiti optimalan model reinženjeringa u grafičkoj proizvodnji
Pravilno provesti reinženjering u grafičkoj proizvodnji
Učinkovito komunicirati sa svima uključenima u proces reinžinjeringaLiteratura:

 

Powered by Website Baker