Kolegij 19440 PAKIRANJE

Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Diana Milčić

Vrijeme izvođenja VI. semestar, 2 + 1 + 0, ECTS: 5 bodova


Okvirni sadržaj predmeta

 Uvod. Povijesni razvoj pakiranja. Osnovni pojmovi i funkcija pakiranja. Pregled različitih principa pakiranja. Uloga pakiranja i moderna industrija pakiranja. Trendovi razvoja. Pakiranje u kartonsku i papirnu ambalažu. Principi pakiranja. Specifični zahtjevi s obzirom na različite proizvode koji se pakiraju. Tehničko tehnološki zahtjevi izvedbe. Staklena ambalaža. Osnovni principi pakiranja staklene ambalaže. Specifični zahtjevi s obzirom na različite proizvode koji se pakiraju. Tehničko tehnološki zahtjevi izvedbe. Plastična i metalna ambalaža. Principi pakiranja. Specifični zahtjevi s obzirom na različite proizvode koji se pakiraju. Tehničko tehnološki zahtjevi izvedbe. Svojstva materijala za pakiranje, principi i standardne metode određivanja svojstava materijala. Problemi koji se javljaju prilikom transporta i u eksploataciji. Utjecajni čimbenici koji mogu uzrokovati oštećenja pakiranog proizvoda. Utjecaj vibracija. Strojevi za pakiranje. Principi razvoja procesa pakiranja. Sistematski prikaz strojeva za formu, punjenje, blombiranje u kontinuiranim i automatskim pakirnim linijama. Utjecaj dizajna proizvoda na proces pakiranja. Specifični zahtjevi koji se postavljaju na pakiranje s obzirom na oblik proizvoda. Tehničko tehnološki zahtjevi izvedbe s obzirom na oblik proizvoda. Zahtjevi na pakiranja s obzirom na tisak. Specifičnosti zahtjeva s obzirom na različite tehnike tiska. Tehničko tehnološki zahtjevi izvedbe. Zahtjevi na pakiranje s obzirom na doradne procesa. Tehničko tehnološki zahtjevi izvedbe. Pakiranje i okoliš, utjecaj pakiranja na zagađenje okoliša, mogućnosti recikliranja, zakonska regulativa vezana za pakiranje. Kontrola kvalitete i pakiranja. Primjena alata kontrole kvalitete u procesu pakiranja. Koncept "zero defects", primjena kontrolnih karata i prihvatljivosti uzoraka. Proces pakiranja, uporaba računala u analizama i rješavanju problema upravljanja, specifikacije, proizvodnje i testiranja sistema za pakiranje.


Razvijanje općih i specifičnih kompetencija


Upoznavanje studenata s različitim vrstama pakiranja te

materijalima i tehnologijom izrade.Popis literature potrebne za studij


W. Soroka, Fundamentals of Packaging Technology, Technomic Pub Co., Leicestershire, 1999.

A. Emblem, J. McDermott, Packaging: the Facts, Institute of Packaging, Leicestershire, 2000.

F. A. Paine, The Packaging User's Handbook, Blackie and Son, Glasgow, 1991.Popis literature koja se preporučuje kao dopunska


A. L. Brady, K. S. Marsh, Encyclopedia of Packaging Technology, John Willey & Sons, New York, 1997.Način polaganja ispita


Praćenje pojedinačnog rada na vježbama, te pismeni i usmeni ispit.Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Kvaliteta i uspješnost izvedbe pratit će se provođenjem ankete među studentima, te praćenjem uspješnosti prolaza na ispitu.

Powered by Website Baker