Prvo će biti 10 sličica za prepoznat, bez ponuđenih odgovora.

(Sve slike su na gs.grf.hr u testu znanja iz gs1. )

 

Pitanja za skiciranje:

 1. Skicirati u dva položaja, montažni crtež i objasniti krivuljni mehanizam.
 2. Skicirati u dva položaja, montažni crtež i objasniti zaporni mehanizam.
 3. Skicirati u dva položaja, montažni crtež i objasniti malteški mehanizam.
 4. Skicirati u dva položaja, montažni crtež i objasniti ekscentarski mehanizam.
 5. Skicirati u dva položaja, montažni crtež i objasniti kulisni mehanizam.
 6. Skicirati i objasniti princip ofseta (svi cilindri i uređaji koji su neophodni).
 7. Skicirati i objasniti princip dubokog tiska. Koje konstrukcije pritisnih cilindara postoje.  
 8. Koji su načini nanosa boje kod dubokog tiska.
 9. Skicirati i objasniti princip fleksotiska.
 10. Skicirati i objasniti peterocilindričnu ofsetnu tiskovnu jedincu.
 11. Skicirati i objasniti dvobojnu ofsetnu tiskovnu jedincu.
 12. Skicirati i objasniti ofsetnu tiskovnu jedincu, obostrani tisak, princip guma-guma, četiri boje.
 13. Skicirati neku satelitnu tiskovnu jedinicu.
 14. Skicirati i objasniti načine sušenja otisaka.
 15. Skicirati dvokraki okretni nosač role papira.
 16. Skicirati i objasniti spremnik trake papira kod rotacije.
 17. Skicirati elemente za vođenje trake papira kod rotacija.
 18. Skicirati i objasniti okretni uređaj za predulaganje.
 19. Skicirati pojednostavljeno i objasniti kontrolu dvostrukog ulaganja.
 20. Objasniti i skicirati izlaznu jedinicu.
 21. Objasniti ukratko princip i primjenu sitotiska i tampontiska.
 22. Objasniti ukratko primjenu lasera u procesu tiska.
 23. Skicirati i objasniti ulogu kočnice kotura kod rotacije.
Powered by Website Baker