Poštovani studenti,

Seminar za grupu 1. umjesto sutra 27. ožujka 2015. god. održat će se 3. travnja 2015. god. u istom terminu.


Seminari iz kolegija Kontrola kvalitete u ak. god. 2014./2015. izvodit će se u dvije grupe, za svaku jedanput u dva tjedna. Grupa 1 počinje 27. ožujka 2015.
Popis studenata po grupama:

GRUPA 1

Abaffy Antun
Andrijanić Toni
Babić Martina
Bakula Adriana
Bednaić Stephan
Bevandić Jelena
Bijelonjić Tomislav
Bisaku Antonio
Budimir Iva
Budiša Ivan
Buljat Lucia
Cvitković Stanislav
Čigir Valentino
Dagostin Antonina
Dasović Eva
Dobranić Martina
Dobrovoljec Ivana
Drvarić Nikola
Dujmović Luka
Duspara Marko
Gamulin Lucija
Gašparić Silvija
Grgić Mirna
Grubišić Zorko
Herceg Antonia
Huzjak Juraj
Ivanković Marko
Ivošević Nenad
Jakić Kristijan
Janković Matea
Juričev-Martinčev Roko
Karin Marija
Kljenak Mislav
Knapić Luka
Knezović Marija
Kobaš Dominik
Kolar Ivan
Kovač Marko
Kovačić Vedrana
Križanac Julija
Križanić Jurica
Kunjko Mario

GRUPA 2

Kus Mia
Labrović Jelena
Laginja Emanuel
Lapov Krševan
Lenartić Matija
Lešković Josipa
Lešnjak Anamaria
Lovrić Ana
Majetić Josipa
Malenica Ivan
Marić Dario
Marš Antonio
Matanić Petra
Matijašić Andrea
Međurečan Maja
Mesarić Ivan
Mikulić Ante
Olujić Mario
Pejić Ivona
Prelec Andrija
Priselac Dino
Rabar Ivan
Račić Tomislav
Radalj Ante
Radić Stjepan
Ramljak Ana
Rančić Katarina
Ristić Nikolina Fani
Santini Marino
Starčević Ante
Strižak Kristijan
Šerka David
Štampfl Veronika
Tomić Iva
Valenta Paulo
Vlašić Martina
Vrtarić Matija
Vugrek Gordan
Vukmanić Martina
Zadro Matea
Zobenica Darija
Powered by Website Baker