Na ovoj listi su vam dostupni sljedeći nastavni materijali:

Ak.god.11/12

1. Predavanje

2. ISO9001

3. Nagrade kvaliteta

4. Šest sigma

5. TQM

Ak.god.10/11

Predavanja

Powered by Website Baker